Naar activiteitenkalender

Lid Cliëntenraad Beatrixziekenhuis

 

Wilt u bijdragen aan de kwaliteit van de ziekenhuiszorg in uw regio?

 

Meldt u zich dan aan als

 

Lid Cliëntenraad Beatrixziekenhuis

 

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten die zijn aangewezen op zorg van het Beatrixziekenhuis, onderdeel van Rivas Zorggroep. Het kan gaan om beleidsmatige onderwerpen zoals het kwaliteitsbeleid, privacy, voorlichting, bejegening, het behandelaanbod, de inrichting van afdelingen en voorzieningen op het terrein. De Cliëntenraad brengt hierover gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie van het ziekenhuis.

 

Wij zoeken kandidaten die kritisch en analytisch kunnen denken, onbevooroordeeld en onafhankelijk, evenwichtig en initiatiefrijk zijn. Ze dienen bereid te zijn om tijd te investeren in de bijbehorende werkzaamheden en eventuele bijscholing en in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis wonen. Organisatorische ervaring en kennis van zorgbehoeften en de daarbij horende zorg- en dienstverlening strekt tot aanbeveling.

 

Het lidmaatschap van de Cliëntenraad is een onbezoldigde functie met een regeling voor onkostenvergoeding. De werkzaamheden bestaan uit het deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen van ongeveer 2 uur en eventuele participatie in werkgroepen.

 

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, uiterlijk 15 december 2019 richten aan Cliëntenraad Beatrixziekenhuis (ClientenraadBZ@rivas.nl) of t.a.v. mw. N. Saarloos, ambtelijk secretaris, Postbus 90, 4200 AB  Gorinchem.

Wij streven ernaar de procedure in januari volgend jaar af te ronden.

 

 


 
Locatie: Gorinchem, Beatrixziekenhuis
Aantal uur: 2 uur per maand en tijd voor deelname in werkgroepen.

Contactgegevens: Informatie kan ingewonnen worden bij mw. H. Vos, voorzitter van de Cliëntenraad Beatrixziekenhuis (0183) 624 016.